Close

Kapitalallokering og Udbytte

Koncernens kapitalstruktur skal til enhver tid tilsikre tilstrækkelig finansiel fleksibilitet til at kunne gennemføre de udmeldte strategiske målsætninger.

Det forventes at koncernen fremadrettet, specielt ved strategiperiodens udløb, igen vil generere betydelige frie pengestrømme. De frie pengestrømme vil i prioriteret rækkefølge blive anvendt til at nedbringe gæld, såfremt målet for den finansielle gearing ikke er opfyldt; til investeringer i rentabel vækst i den nuværende forretning; og til udlodning af overskydende kapital til aktionærerne via udbytter, eventuelt suppleret med aktietilbagekøb.

Bestyrelsen indstiller, at der på baggrund af den aktuelle usikkerhed om de økonomiske og samfundsmæssige rammebetingelser i 2020/21, samt bestyrelsens beslutning om at styrke Matas’ likviditet og reducere gearingen, ikke betales udbytte for regnskabsåret 2019/20.

Fremover forventes udbytte pr. aktie at udgøre minimum 30% af Justeret resultat efter skat.