Close

Geografisk Fordeling af Aktionærer

Matas A/S havde pr. 31. marts 2020 15.879 navnenoterede aktionærer, som tilsammen ejede ca. 93% af den samlede aktiekapital. Af de navne­noterede aktionærer udgjorde den udenlandske ejerandel 51% mod 61% året før.

Templeton Investment Counsel, LLC meddelte den 25. februar 2020 Matas A/S, at Templeton Investment Counsel, LLC’s aktiebeholdning i Matas A/S siden 26. marts 2019 har udgjort mere end 5% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Matas A/S.

Templeton Investment Counsel, LLC havde således den 31. marts 2020 oplyst ejerskab af 1.965.778 aktier i Matas A/S, svarende til 5,13% af aktiekapitalen og stemmerettighederne.

Bestyrelsesmedlemmer ejede pr. 31. marts 2020 i alt 36.003 aktier, og medlemmer af direktionen ejede i alt 117.767 aktier, svarende til samlet 153.770 aktier eller 0,4 % af aktiekapitalen.