Close

Ejerforhold

Matas A/S har mere end 19.000 navnenoterede aktionærer, som tilsammen ejer 94% af aktiekapitalen.

ATP meddelte den 3. maj 2021 Matas A/S, at ATP's aktiebeholdning i Matas A/S udgjorde 5,12% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Matas A/S.

Brightfolk A/S meddelte den 14. februar 2022, at Brightfolk’s aktiebeholdning i Matas A/S udgjorde 10,0% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Matas A/S.

Ingen andre enkeltstående aktionærer besidder mere end 5% af Matas A/S' aktiekapital og stemmerettigheder.