Close

Ejerforhold

EJERFORHOLD

Matas udvidede sin aktionærbase med 16% til 18.400 navnenoterede aktionærer, som tilsammen ejede 98% af aktiekapitalen.

Den udenlandske ejerandel er faldet til 40% mod henholdsvis 51% og 61% i de to foregående år.

Templeton Investment Counsel, LLC meddelte den 14. januar 2021 Matas A/S, at Templeton Investment Counsel, LLC’s aktiebeholdning i Matas A/S siden 7. januar 2021 har udgjort mindre end 5% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Matas A/S.

Ingen aktionær ejer 5% eller mere af Matas’ aktiekapital og stemmerettigheder ultimo marts 2021. ATP har 3. maj 2021 meddelt Matas, at ATP ejer 5,12% af aktiekapital og stemmer i Matas.

Bestyrelsesmedlemmer ejede pr. 31. marts 2021 i alt 34.903 aktier, og medlemmer af direktionen ejede i alt 164.178 aktier, svarende til samlet 199.081 aktier eller 0,5 % af aktiekapitalen.