Close

God selskabsledelse

Bestyrelsen for Matas A/S ("Selskabet") sætter høje standarder for selskabets medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og direktører. Implicit i denne filosofi er betydningen af en sund virksomhedsledelse. Det påhviler bestyrelsen til at tjene som en ansvarsfuld forvalter for aktionærer og føre tilsyn med forvaltningen af virksomhedens aktiviteter. Til at opfylde sit ansvar og til at opfylde sin pligt, at bestyrelsen følger de procedurer og standarder, der fastsættes i disse retningslinjer. Disse retningslinjer er genstand for ændring fra tid til anden som bestyrelsen finder passende i den bedste interesse i selskabet, eller som krævet af gældende love og bestemmelser.