februar 8, 2017

Delårsrapport - 9M 2016/17

Selskabsmeddelelse 47 2016/17

Selskabsmeddelelse 47 2016/17

Allerød, 2017-02-08 07:59 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilfredsstillende omsætningsudvikling — forventninger fastholdes

Omsætningen i 3. kvartal 2016/17 udgjorde DKK 1.064,3 mio. svarende til en vækst på 1,2% i forhold til 3. kvartal 2015/16. Omsætningen for de første ni måneder af 2016/17 var DKK 2.684,0 mio. Den underliggende like-for-like vækst i butiksomsætningen udgjorde 1,3% i 3. kvartal 2016/17. Like-for-like væksten for de første ni måneder af 2016/17 udgjorde 1,0%.

EBITA udgjorde DKK 214,6 mio. i 3. kvartal 2016/17 svarende til en EBITA margin på 20,2% i forhold til 21,7% i samme periode året før. EBITA for de første ni måneder af 2016/17 udgjorde DKK 449,0 mio., svarende til en EBITA margin på 16,7%.

Forventningerne til 2016/17 fastholdes. Matas forventer fortsat en like-for-like omsætningsvækst på 0 - 2%, og en EBITA margin omkring 16%.

Terje List, adm. direktør udtaler: " Vi har i 3. kvartal opnået en tilfredsstillende omsætningsudvikling, hvor især salget af high-end-beauty viste positive takter. Markedet er forsat præget af intensiv konkurrence, og set i lyset heraf er vi tilfredse med resultatudviklingen".

 • Omsætningen i 3. kvartal 2016/17 blev DKK 1.064,3 mio., svarende til en stigning på 1,2% sammenlignet med 3. kvartal 2015/16. Like-for-like væksten i kvartalet udgjorde 1,3%. Omsætningen for de første ni måneder af 2016/17 udgjorde DKK 2.684,0 mio. og udviste en like-for-like vækst på 1,0% i forhold til de første ni måneder sidste år.
 • Bruttoresultatet i 3. kvartal 2016/17 udgjorde DKK 487,5 mio. svarende til en bruttomargin på 45,8% mod 46,4% i 3. kvartal 2015/16. For de første ni måneder af 2016/17 var bruttoresultatet DKK 1.250,5 mio., svarende til en bruttomargin på 46,6%, hvilket var uændret i forhold til samme periode året før.
 • EBITA udgjorde DKK 214,6 mio. i 3. kvartal 2016/17, hvilket modsvarer en EBITA margin på 20,2% i forhold til 21,7% i 3. kvartal 2015/16. EBITA for de første ni måneder af 2016/17 udgjorde DKK 449,0 mio. mod DKK 488,9 mio. i samme periode sidste år. Samlet set var EBITA marginen 16,7% i de første ni måneder af 2016/17, hvilket udgør et fald på 1,7%-point i forhold til de første ni måneder af 2015/16.
 • Resultat efter skat for 3. kvartal 2016/17 blev DKK 147,0 mio. og Justeret resultat efter skat korrigeret for amortiseringer, der ikke er relateret til software blev DKK 161,8 mio. i forhold til DKK 167,4 mio. i 3. kvartal 2015/16. For de første ni måneder af 2016/17 udgjorde Justeret resultat efter skat DKK 330,6 mio. mod DKK 354,1 mio. i de første ni måneder af 2015/16.
 • Pengestrøm fra primær drift steg til DKK 400,6 mio. i 3. kvartal 2016/17 fra DKK 369,8 mio. i 3. kvartal året før. De frie pengestrømme i 3. kvartal 2016/17 var DKK 299,4 mio. mod DKK 237,9 mio. i 3. kvartal af 2015/16. For de første ni måneder af 2016/17 udgjorde pengestrøm fra primær drift DKK 500,1 mio. mod DKK 613,3 mio. i samme periode året før. De frie pengestrømme for de første ni måneder af 2016/17 udgjorde DKK 303,3 mio. mod DKK 434,0 mio. i samme periode året før.
 • Bruttogælden udgjorde DKK 1.688,6 mio. pr. 31. december 2016 og ligger inden for det ønskede interval for bruttogæld på DKK 1.600-1.800 mio. Den rentebærende nettogæld udgjorde DKK 1.522,3 mio. pr. 31. december 2016 svarende til 2,5 gange løbende 12 måneders EBITDA før særlige poster mod 2,1 gange ved udgangen af 3. kvartal 2015/16.
 • Club Matas fortsatte nettofremgangen i antal medlemmer i 3. kvartal 2016/17, og har nu ca. 1,7 mio. medlemmer. Over 400.000 har nu downloaded den nye Club Matas app.
 • Matas' e-handelsforretning fastholdt den høje vækst i kvartalet.
 • StyleBox udviste høj vækst i kvartalet efter succesfuld implementering af M·A·C shop-in-shops.

 

 Forventninger til 2016/17

De finansielle forventninger til koncernen i 2016/17 er uændret følgende:

 • Like-for-like omsætningen forventes at vokse med 0 - 2%.
 • EBITA marginen forventes realiseret omkring 16%.
 • Investeringer, eksklusiv overtagelse af butikker, forventes realiseret i niveauet DKK 90-100 mio.

 Conference call

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere den 8. februar 2017 kl. 11.00.

Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig via Matas' investor hjemmeside: www.investor.matas.dk.

 

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

Danmark:                           +45 38 48 75 13

USA:                                   +1 212 444 0895

UK:                                      +44 (0)20 3427 1905

Event kode:                       2277110 eller "Matas"

 

Kontaktpersoner

Terje List                                                           Søren Mølbak

Adm. direktør, tlf. 48 16 55 55                          Head of Investor Relations, tlf. 48 16 55 48

 

Anders T. Skole-Sørensen                               Henrik Engberg Johannsen

Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55                         Informationschef, tlf. 21 71 24 74

 

 Udtalelser om fremtiden

Denne delårsrapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas A/S' fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Disse udtalelser er kendetegnet ved brug af ord som "tror", "mener", "forventer", "skønner", "antager", "forudser", "fortsætter", "regner med" eller "påtænker" eller lignende ord med tilsvarende betydning. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed og en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas A/S' kontrol, kan medføre at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i delårsrapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds- og konkurrence-, leverandørforhold samt finansielle forhold.


Luk vindue | Tilbage til toppen

Copyright 2018 Matas A/S