Birgitte Nielsen

Birgitte Nielsen

  • Født 1963, dansk statsborger
  • Stilling: Siden 2006 professionelt bestyrelsesmedlem
  • Valgt til bestyrelsen første gang i 2013
  • Genvalg: 2017
  • Formand for revisionskomitéen
  • Uafhængigt bestyrelsesmedlem
  • Bestyrelsesmedlem i Kirk Kapital A/S, Arkil Holding A/S, Coloplast A/S, Gigtforeningen og De Forenede Ejendomsselskaber A/S
  • Særlige kompetencer: Generel ledelseserfaring og omfattende finansiel og regnskabsmæssig forståelse. Bestyrelseserfaring fra børsnoterede virksomheder. Formand for revisionsudvalget i Arkil Holding A/S
Udskriv side
Email notifikationer